Tajmeel – Abu Dhabi – Al Karama
Tajmeel – Abu Dhabi – Al Karama
Tajmeel – Abu Dhabi- Al Raha
Tajmeel – Abu Dhabi- Al Raha
Tajmeel Kids Park Medical Center – Shahama
Tajmeel Kids Park Medical Center – Shahama
Tajmeel Cosmo Clinic- Al Ain – Barari Mall
Tajmeel Cosmo Clinic- Al Ain – Barari Mall
Tajmeel Royal Clinic -Dubai- Sheikh Zayed Road
Tajmeel Royal Clinic -Dubai- Sheikh Zayed Road